เฮงลิสซิ่ง ให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วภาคเหนือ มากกว่า 185 สาขา

ณ ปัจจุบันยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง