บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด มีประสบการณ์การทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสองมากกว่า 20 ปี บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ด้วยจำนวนสาขามากกว่า 185 สาขา ครอบคลุมพื้นที่เขตภาคเหนือตอนบน ณ ปัจจุบันยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์มือสอง และเงินกู้ด่วน แบบจำนำทะเบียนรถ

วิสัยทัศน์ (VISION)

“ผู้นำสถาบันการเงินท้องถิ่น ที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว ง่าย
และเป็นธรรม เติบโตอย่างยั่งยืน และคืนสู่สังคม”

พันธกิจ (MISSION)

บริษัทที่ให้บริการเช่าซื้อ กู้เงิน จำนำ จำนอง ขายฝากรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ดิน และอื่นๆ ที่มั่นคง และแข็งแกร่ง สามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า อย่างเกินความคาดหมาย  โดยการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ด้วยช่องทางใหม่ๆ พร้อมเทคโนโลยี ที่ทันสมัยด้วยบุคลากรที่มีคุณธรรม และความสามารถ เพื่อบรรลุผลประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น

ค่านิยมองค์กร (CORE VALUE )